•  

  userfiles/centrumdolicepl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/centrumdolicepl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/centrumdolicepl/top/2.jpg

   

 

 

Dla dzieci

Zajęcia z instruktorem terapii zajęciowej. Nauka gry na gitarze. Zajęcia wokalne...

czytaj więcej

 

Dla młodzieży

Warsztaty wokalne oraz teatralne. Umuzykalniające zajęcia nauki gry na gitarze...

czytaj więcej

Dla dorosłych

Polecamy przystąpienie do: Klubu Brydżowego, Koła Strzeleckiego, Klubu Seniorów "Złota Jesień"...

czytaj więcej

I Festiwal Talentów im. Jana Pawła II - Wypłyń na Głębie 2012

I FESTIWAL TALENTÓW im. JANA PAWŁA II

WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ

DOLICE 2012

 REGULAMIN KONKURSU

I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Konkurs obejmuje twórczość Karola Wojtyły oraz twórczość dedykowaną Janowi Pawłowi II.

 

1KoKonkurs jest organizowany wspólnie z: Gminnym Centrum Integracji Społecznej

i Profilaktyki w Dolicach, z Parafią Chrystusa Króla w Dolicach oraz Wójtem Gminy Dolice.

2.      Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży pamięci o wielkim Papieżu Polaku oraz zamiłowania do Jego twórczości.

3.      W konkursie mogą brać udział: uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej.

4.      Konkurs obejmuje twórczość Karola Wojtyły oraz utwory Jemu dedykowane.

5.      Czas trwania przygotowanych piosenek nie może przekraczać 6 minut.

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA

Początek festiwalu rozpocznie się w Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach 15 czerwca 2012 roku o godzinie 11.00.

 

1.      W festiwalu biorą udział soliści w czterech kategoriach wiekowych:

Kategoria I klasy 0-3 SP

Kategoria II klasy 4-6 SP

Kategoria III gimnazjum

Kategoria IV szkoły ponadgimnazjalne

 

2.      Uczestnicy prezentują dwa utwory( 1 religijny i 1 do słów Jana Pawła II albo o Janie Pawle II).  Na przygotowanego repertuaru szczególnie pożądane będą utwory premierowe, autorskie o ciekawej harmonii i nowoczesnym charakterze. Będą one odzielnie nagradzane.

 

3.      Uczestnicy przyjeżdżają z własnym akompaniamentem zarejestrowanym na mini dysku lub CD.

 

4.      Zgłoszenia do festiwalu przyjmowane będą na podstawie:

 

·         dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia(formularz organizatora)

·         oświadczenia instruktorów/opiekunów o zgodzie na wykorzystanie nagrań utworów zaprezentowanych przez uczestników podczas Festiwalu

·         znajomość regulaminu potwierdzają opiekunowie uczestników lub pełnoletni uczestnicy, podpisując czytelnie karty zgłoszeń.

·         kompletnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy dostarczyć organizatorom do dnia

      6 czerwca 2012r., pod adresy: Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki

      w Dolicach- ul: Wiejska 4, email:gcisip.dolice@wp.pl, Tel:913910173 lub Parafia

      Chrystusa Króla w Dolicach- ul: Kolejowa 2.       

     

III JURY

1.      Komisja powołana przez organizatorów oceniać będzie wykonawców

w 4 kategoriach wiekowych przyjmując następujące kryteria oceny:

 

·         warunki głosowe

·         muzykalność

·         interpretacja

·         dykcja

·         ogólny wyraz artystyczny

·         jury może przyznać „grand prix” i dwie równorzędne nagrody albo brak nagrody w danej kategorii

 

       IV PATRONACI

1.      Patronat honorowy:

·         Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga

·         Starosta Stargardzki

·         Wójt Gminy Dolice

2.      Patronat medialny:

·         Głos Szczeciński

·         Arka

·         Radio Szczecin

·         Siedem dni Stargardu

  

        V KOŃCOWE INFORMACJE

·         organizatorzy przewidują dyplom uczestnictwa dla każdego i cenne nagrody

·         każdy z uczestników i opiekunów ma zapewniony poczęstunek

·         organizatorzy nie zwracają kosztu podróży

·         istnieje możliwość noclegu, dla osób które przyjadą z bardzo daleka(powyżej 300km) prosimy o wcześniejszy kontakt

·         zmiana repertuaru możliwa jest jedynie za zgodą organizatorów

·         każdy z uczestników i opiekunów powinien być ubezpieczony

·         szczegółowy program festiwalu będzie umieszczony od 8 czerwca na stronie internetowej www.centrumdolice.pl

 

 

v

Kontakt

Gminne Centrum Kultury w Dolicach

Adres: Wiejska 4, 73-115 Dolice
Telefon: +48 913 910 173
FAX: +48 913 910 173
E-mail: kultura@dolice.pl

Dojazd

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Wykonanie, system CMS, opieka nad stroną: Projektowanie stron WEBPC-GROUP | KROLL | Mapa strony