•  

  userfiles/centrumdolicepl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/centrumdolicepl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/centrumdolicepl/top/2.jpg

   

 

 

Dla dzieci

Zajęcia z instruktorem terapii zajęciowej. Nauka gry na gitarze. Zajęcia wokalne...

czytaj więcej

 

Dla młodzieży

Warsztaty wokalne oraz teatralne. Umuzykalniające zajęcia nauki gry na gitarze...

czytaj więcej

Dla dorosłych

Polecamy przystąpienie do: Klubu Brydżowego, Koła Strzeleckiego, Klubu Seniorów "Złota Jesień"...

czytaj więcej

KONKURS NA LOGO CENTRUM

 

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

na logo Gminnego Centrum Integracji Społecznej       i Profilaktyki w Dolicach

 

 

 

                                      § 1 Cel konkursu

 

 

 

 

Celem konkursu jest zaprojektowanie przez uczniów logo Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach.

 

 

 

 

                                 § 2 Zasady uczestnictwa

 

 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być, uczniowie szkół podstawowych                   i gimnazjalnych  działających na terenie Gminy Dolice.

 

 

2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, grafika komputerowa, etc.) w formacie A4.

 

 

3. Każdy z uczniów może złożyć w konkursie nieograniczoną ilość prac, wykonanych samodzielnie i indywidualnie

 

 

(nie dopuszcza się prac zbiorowych).

 

 

4. Każda praca musi być podpisana i zawierać: imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, numer klasy i kontakt

 

 

(np. telefon, adres e-mail, itp.).

 

 

5. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 31.12.2012 r. (decyduje data doręczenia) na adres:

 

 

Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki

 

 

Ul. Wiejska 4

 

 

73-115 Dolice

 

 

z dopiskiem „Konkurs na logo”

 

 

6. Niespełnienie wymogów określonych w pkt. 1-5 Regulaminu powoduje niedopuszczenie pracy do konkursu.

 

 

7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że praca zgłoszona na konkurs została wykonana osobiście. 

 

 

 

 

 

PRACE NAPRACE NALEŻY DOSTACZYĆ DO 31.12.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Gminne Centrum Kultury w Dolicach

Adres: Wiejska 4, 73-115 Dolice
Telefon: +48 913 910 173
FAX: +48 913 910 173
E-mail: kultura@dolice.pl

Dojazd

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Wykonanie, system CMS, opieka nad stroną: Projektowanie stron WEBPC-GROUP | KROLL | Mapa strony