•  

  userfiles/centrumdolicepl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/centrumdolicepl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/centrumdolicepl/top/2.jpg

   

 

 

Dla dzieci

Zajęcia z instruktorem terapii zajęciowej. Nauka gry na gitarze. Zajęcia wokalne...

czytaj więcej

 

Dla młodzieży

Warsztaty wokalne oraz teatralne. Umuzykalniające zajęcia nauki gry na gitarze...

czytaj więcej

Dla dorosłych

Polecamy przystąpienie do: Klubu Brydżowego, Koła Strzeleckiego, Klubu Seniorów "Złota Jesień"...

czytaj więcej

IV FESTIWAL TALENTÓW im. JANA PAWŁA II

IV FESTIWAL TALENTÓW im. JANA PAWŁA II
WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ
DOLICE 2015

FestiwalJP2

REGULAMIN KONKURSU

I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Konkurs obejmuje twórczość Karola Wojtyły oraz twórczość dedykowaną Janowi Pawłowi II.

 1. Konkurs jest organizowany przez: Parafia Chrystusa Króla w Dolicach i Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach oraz Wójtem Gminy Dolice.
 2. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży pamięci o wielkim Papieżu Polaku oraz zamiłowania do Jego twórczości.
 3. W konkursie mogą brać udział: uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i dorośli.
 4. Konkurs obejmuje twórczość Karola Wojtyły i Jana Pawła II ora zutwory Jemy dedykowane.
 5. Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 6 minut.

II WARUNKI UCZESTNICTWA

Początek festiwalu 12.06.2015r. (piątek) rozpocznie się Mszą Świętą w kościele w Dolicach godzina 10.00. Następnie część konkursowa odbędzie się w Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach od godziny 11.00.

 1. W festiwalu biorą udział soliści w czterech kategoriach wiekowych ( instytucję delegującą może reprezentować maksimum 2 uczestników w danej kategorii):
  - Kategoria I klasy 0-3 SP
  - Kategoria II klasy 4-6 SP
  - Kategoria III gimnazjum
  - Kategoria IV szkoły ponadgimnazjalne i dorośli
 2. Uczestnicy prezentują jeden utwór do słów Jana Pawła II, o Janie Pawle II albo nawiązujący do nauczania Jana Pawła II *
  Szczególnie pożądane będą utwory premierowe, autorskie o ciekawej harmonii i nowoczesnym charakterze. Będą one oddzielnie nagradzane.
 3. Uczestnicy przyjeżdżają z własnym akompaniamentem zarejestrowanym na mini dysku lub CD.
 4. Zgłoszenia do festiwalu przyjmowane będą na podstawie:
  • dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia (formularz organizatora),
  • oświadczenia instruktorów/opiekunów o zgodzie na wykorzystanie nagrań utworów zaprezentowanych przez uczestników podczas Festiwalu,
  • znajomość regulaminu potwierdzają opiekunowie uczestników lub pełnoletni uczestnicy, podpisując czytelnie karty zgłoszeń.
  • Kompletnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy dostarczyć organizatorom do dnia 6 czerwca 2015r., pod adresy: Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach- ul: Wiejska 4,73-115 Dolice, email: gcisip.dolice@wp.pl, tel: 913910173 lub Parafia Chrystusa Króla w Dolicach – ul: Kolejowa 2,73-115 Dolice, tel. 91 5640 251, email: parafia@dolice.info
 5. Uczestnik nie powtarza tego samego utworu śpiewanego w poprzednich edycjach.
 6. Laureat z poprzednich edycji festiwalu Grand Prix nie bierze udziału w konkursie.

* Treść utworu oparta na konkretnej homilii, przemówieniu. W karcie podajemy tekst źródłowy  np „Przemówienie do młodzieży na Westerplatte z dn.12.06.1987r.”

III JURY

 1. Komisja powołana przez organizatorów oceniać będzie wykonawców w 4 kategoriach wiekowych przyjmując następujące kryteria oceny:
  • warunki głosowe,
  • muzykalność,
  • interpretacja,
  • dykcja,
  • ogólny wyraz artystyczny,
  • jury może przyznać „grand prix” i dwie równorzędne nagrody albo brak nagrody w danej kategorii

IV PATRONACI

 1. Patronat honorowy:
  • Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga
  • Starosta Stargardzki
  • Wójt Gminy Dolice
 2. Patronat medialny:
  • Niedziela
  • Arka - telewizja Szczecin
  • Radio Plus
  • Dziennik Stargardzki
  • Radio Stargargard
  • Telawizja Kablowa E-CHO Choszczno

V KOŃCOWE INFORMACJI

 • przy odbiorze identyfikatorów wpłacamy 10zł od uczestnika,
 • organizatorzy przewidują dyplom uczestnictwa dla każdego i cenne nagrody,
 • każdy z uczestników i opiekunów ma zapewniony poczęstunek,
 • organizatorzy nie zwracają kosztu podróży,
 • istnieje możliwość noclegu dla osób. które przyjadą z bardzo daleka (powyżej 300km) prosimy o wcześniejszy kontakt,
 • zmiana repertuaru możliwa jest jedynie za zgodą organizatorów,
 • każdy z uczestników i opiekunów powinien być ubezpieczony,
 • szczegółowy program festiwalu będzie umieszczony od 9 czerwca na stronie internetowej  www.centrumdolice.pl ; parafia.dolice.info,
 • do regulaminu i karty zgłoszeniowej dołączone są słowa i płytka z nagraniem piosenki finałowej naszego festiwalu. Uczestnicy na zakończenie razem śpiewają refren
 • hymn festiwalowy można pobrać na stronie internetowej GCISiP Dolice oraz Parafii Dolice

 Pliki do pobrania:

Kontakt

Gminne Centrum Kultury w Dolicach

Adres: Wiejska 4, 73-115 Dolice
Telefon: +48 913 910 173
FAX: +48 913 910 173
E-mail: kultura@dolice.pl

Dojazd

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Wykonanie, system CMS, opieka nad stroną: Projektowanie stron WEBPC-GROUP | KROLL | Mapa strony