•  

  userfiles/centrumdolicepl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/centrumdolicepl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/centrumdolicepl/top/2.jpg

   

 

 

Dla dzieci

Zajęcia z instruktorem terapii zajęciowej. Nauka gry na gitarze. Zajęcia wokalne...

czytaj więcej

 

Dla młodzieży

Warsztaty wokalne oraz teatralne. Umuzykalniające zajęcia nauki gry na gitarze...

czytaj więcej

Dla dorosłych

Polecamy przystąpienie do: Klubu Brydżowego, Koła Strzeleckiego, Klubu Seniorów "Złota Jesień"...

czytaj więcej

II FESTIWAL TALENTÓW im. JANA PAWŁA II 'WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ' DOLICE 2013

II FESTIWAL TALENTÓW im. JANA PAWŁA II
„ WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ”
DOLICE 2013

REGULAMIN KONKURSU

I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Konkurs obejmuje twórczość Karola Wojtyły oraz twórczość dedykowaną Janowi Pawłowi II.

1. Konkurs jest organizowany wspólnie z : Parafią Chrystusa Króla w Dolicach, Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach oraz Wójtem Gminy Dolice.
2. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży pamięci o wielkim Papieżu Polaku oraz zamiłowania do Jego twórczości.
3. W konkursie mogą brać udział: uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej.
4. Konkurs obejmuje twórczość Karola Wojtyły oraz utwory Jemu dedykowane.
5. Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 6 minut.

II WARUNKI UCZESTNICTWA
Początek festiwalu 15.06.2013r. Rozpocznie się Mszą Świętą w kościele w Dolicach godzina 10.00. Następnie część konkursowa odbędzie się w Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach od godziny 11.00.

1. W festiwalu biorą udział soliści w czterech kategoriach wiekowych:
Kategoria I klasy 0-3 SP
Kategoria II klasy 4-6 SP
Kategoria III gimnazjum
Kategoria IV szkoły ponadgimnazjalne

2. Uczestnicy prezentują jeden utwór do słów Jana Pawła II, o Janie Pawle II albo nawiązujący do nauczania Jana Pawła II *
Szczególnie pożądane będą utwory premierowe, autorskie o ciekawej harmonii i
nowoczesnym charakterze. Będą one oddzielnie nagradzane.

3. Uczestnicy przyjeżdżają z własnym akompaniamentem zarejestrowanym na mini
dysku lub CD.

4. Zgłoszenia do festiwalu przyjmowane będą na podstawie:

 • dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia( formularz organizatora)
 • oświadczenia instruktorów/ opiekunów o zgodzie na wykorzystanie nagrań utworów zaprezentowanych przez uczestników podczas Festiwalu
 • znajomość regulaminu potwierdzają opiekunowie uczestników lub pełnoletni uczestnicy, podpisując czytelnie karty zgłoszeń.
 • Kompletnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy dostarczyć organizatorom do dnia 6 czerwca 2013r., pod adresy: Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach- ul: Wiejska 4, email:gcisip.dolice@wp.pl, Tel:913910173 lub Parafia Chrystusa Króla w Dolicach – ul: Kolejowa 2

* Treść utworu oparta na konkretnej homilii, przemówieniu. W karcie podajemy tekst źródłowy np „Przemówienie do młodzieży na Westerplatte w 12.06.1987r.”

5. Uczestnik nie powtarza tego samego utworu śpiewanego w poprzednich edycjach.
6. Laureat z poprzednich edycji festiwalu Grand Prix nie bierze udziału w konkursie.

III JURY
1. Komisja powołana przez organizatorów oceniać będzie wykonawców w 4 kategoriach
wiekowych przyjmując następujące kryteria oceny:

 • warunki głosowe
 • muzykalność
 • interpretacja
 • dykcja
 • ogólny wyraz artystyczny
 • jury może przyznać „grand prix” i dwie równorzędne nagrody albo brak nagrody w danej kategorii

IV PATRONACI
1. Patronat honorowy:

 • Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga
 • Starosta Stargardzki
 • Wójt Gminy Dolice

2. Patronat medialny:

 • Niedziela
 • Głos Szczeciński
 • Arka- telewizja Szczecin
 • Radio Plus
 • Radio Szczecin
 • Siedem dni Stargardu

V KOŃCOWE INFORMACJI

 • przy odbiorze identyfikatorów wpłacamy 10zł od uczestnika
 • organizatorzy przewidują dyplom uczestnictwa dla każdego i cenne nagrody
 • każdy z uczestników i opiekunów ma zapewniony poczęstunek
 • organizatorzy nie zwracają kosztu podróży
 • istnieje możliwość noclegu, dla osób które przyjadą z bardzo daleka( powyżej 300km)
  prosimy o wcześniejszy kontakt
 • zmiana repertuaru możliwa jest jedynie za zgodą organizatorów
 • każdy z uczestników i opiekunów powinien być ubezpieczony
 • szczegółowy program festiwalu będzie umieszczony od 8 czerwca na stronie internetowej
  www. centrumdolice.pl
 • do regulaminu i karty zgłoszeniowej dołączone są słowa i płytka z nagraniem piosenki
  finałowej naszego festiwalu. Uczestnicy na zakończenie razem śpiewają refren.

KARTA ZGŁOSZENIOWA WYPŁYŃ NA GŁĘBIE

TEKST PIOSENKI FESTIWALOWEJ

Kontakt

Gminne Centrum Kultury w Dolicach

Adres: Wiejska 4, 73-115 Dolice
Telefon: +48 913 910 173
FAX: +48 913 910 173
E-mail: kultura@dolice.pl

Dojazd

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Wykonanie, system CMS, opieka nad stroną: WEBPC-GROUP | KROLL | Mapa strony